BLOOMEISTER
love

Dark

bởi xuanlocxuan, bản gốc: Digital
Được trưng bày, không được tác giả uỷ quyền thương mại.

V
 
T
Á
C
 
G
I

"Cá voi vốn là loài động vật sống trên cạn, nhưng sự to lớn của nó làm đau trái đất và những cánh rừng kia, thế nên cá voi quyết định dời mình xuống biển trong một thế giới khác, liệu tôi có làm được như chú cá voi ấy?" - Tác giả xuanlocxuan

1989
Cùng tác giả
CÙNG TÁC GIẢ